Eesti English Русский
Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:

Referentsid


REFERENTSLEHT KATUSEKATTE- ja EHITUSTÖÖDELE

2008. a
 
287. Pärnu mnt Vändras asuva KÜ rõdude hüdroisolatsiooni teostamine 11 tk
        ja välitreppide hüdroisolatsiooni teosatmine ja galerii betoneerimine                  185 m2
288. Pärnade pst 8 Paikuse katuse ja korstnapitside kapitaalremont asbestivaba
        eterniidiga "Klassik"                                                                                             435 m2
289. Pärnu  Sääse  tn .3 asuva  med.dispanseri  katusekattetööd (asbestivaba               460 m2
        eterniit "Klassik" värviline) koos abitöödega.
290.  Pärnu Suur-Jõekalda 10 asuva KÜ katuse kapitaalremont asbestivaba
         eterniidiga "Klassik" ja vihmaveesüsteemi paigaldamine                                     470m2
291.  Tartu Sõpruse keskuse autoteeninduse katus rullmaterjaliga                                 360m2
292. Viisnurga tsehhi katusekattetööd ja vihmaveesüsteem                                            110m2
293. Eramu Olevi tn.Pärnu lamekatuse ümberehitamine viilkatuseks
         elamu lisakorrusena                                                                                                 230m2
294. Saugas KÜ Sauga 30 katuse kap.remont asbestivaba eterniidiga
        "KLASSIK",katuslae soojustamine puistevillaga                                                   700m2
295.Pärnu Haigla Ravi tn.2 majandusosakonna katusekate asbestivaba
         eterniidiga "KLASSIK"                                                                                          100m2
296. Pärnu Riisika tn asuva kõrvalhoone ehitustööd, vundament,puitkonstruktsioon
       ja katusekattetööd.                                                                                                       50m2
297. Pärnu Tallinna mnt asuva eramu siseõue katmine kiviparketiga.(tühjaksvedu,
        tagasitäide,tihendamine,äärekivid,kiviparkett.)                                                       175m2  
298. KÜ Aia 17 Kilingi-Nõmme katuse kap.remont asbestivaba eterniidiga
        "KLASSIK", korstnapitside kapitaalremont, katuslae soojustamine
         puistevillaga                                                                                                            690m2
299.Pärnu Viisnurga Visu tsehhi  turvaaed keevispaneelist                                        500jm.
300.Pärnu Fortum Termest katlamaja puithakke kogumispunkri kap.remont                    1tk
 
                                          2009.a
 
301.Pärnu Viisnurga katlamaja trafo alajaama katmine SBS rullmaterjaliga                  70m2
302.KÜ Aia 1A Kilingi-Nõmme  asuva ridaelamu kap.remont
              1.Katusekatte vahetus värvilise eterniidiga  Klassik                                          730m2
              2.Fassaadi soojustamine villamatiga ja katmine tsementkiudplaadiga
                   Kivex                                                                                                             400m2
              3.Uued korstnapitsid,räästakastid ,piirde
              4.Uued garaazi ja trepikodade uksed                                                                 6kmpl
 
303.Pärnu Fortum Termest Õli tn .katlamaja katuse kap.remont 2x kihilise                   350 m2
SBS-rullmaterjaliga ja fassaditööd trapets profiilplekiga.                                                       
304.Paikuse Põllu tn eramu katuse kap.remont 1xSBS rullmaterjaliga                           130m2
305.KÜ Virula 2 Tori viilkatus eterniidiga  Klassik,korstnapitside kap-remont             450m2
       katuslae soojustamine puistevillag
306. Pärnu Rääma tn 31 asuva meh.-tsehhi.lamekatus rullmaterjaliga                            110m2
307. Pärnu Tiigi tn.eramu katusekattetööd trapetsprofiilplekiga                                      220m2
308. Pärnumaa Sauga al.garaazikoperatiivi lamekatus rullmaterjaliga                            440m2
309. Pärnu Viisnurk Isotex tootmisliini ja aspiratsiooni süsteemi alusvundamendid
310. Pärnu Viisnurk kontori lamekatuse kap-remont SBS rullmaterjaliga                      200m2
311. Fortum Termest Pärnu Suur-Jõe  katlamaja protsessihoone väljaehituse viilkatuse
        ümberehitus lamekatuseks ja seinte katmine trapetsprofiilplekiga.                          320m2   
312. SA Pärnu Haigla Ravi tn2 asuva abihoone katuse kapitaalremont,katmine SBS
        rullmaterialiga                                                                                                           100m2     
313. Hotell"Pärnu" fuajee lamekatuse kap.remont 2x SBS  rullmaterialiga                      45m2  
 
 
2010. a
 
314. Suur-Jõe tänaval asuva tootmishoone siseviimistlustööd.                                         700m2
        Tulekindlad uksed , PVC põrandakate , aknadplokkide asendamine .
315. Eramu Kilingi-Nõmmes Põllu tn, viilkatus asbestivaba eterniit.                              180m2
316. Pärnu Viisnurk Isotex´i laohoone fassaadi katmine trapetsprofiilplekiga                 230m2
        ja vihmaveesüsteemi vahetamine.                                                                                70jm
317. Helsingi,Rekitiel asuva eramu katuse katmine katusekiviga,sh soojustamine ja
        plekitööd.                                                                                                                   160m2
318. Pärnu V-Posti tn eramu katuse katmine eterniidiga KLASSIK, korstnapits
        ja plekitööd.                                                                                                                120m2
319. Helsingi,Põhja-Haaga Näyttelijäntie 15DE rõdude kap.remont                                   
        (maalritööd,põrandate katmine epoksiidvärviga,rõdu katteplaatide vahetus,
        vihmavee äravoolusüsteemide asendamine ja plekitööd.                                           42 rõdu
320. Pärnu Viisnurk tootmishoone kõrgepingealajaama katuse kapitaalremont                200m2
321. Helsingi,Oulunkylä ridaelamuboksi lagede viimistlemine puitpaneelidega               3 boksi
322.Helsingi Ahomäen tie2B katuse katmine kiviprofiilplekiga.                                      150m2
323. Pärnu Viisnurk olmekorpuse II korruse pesuruumide kap.remont .                            2 kmpl
324. Pärnu Karja 21b, hoovi, kiviparketi paigaldamine sh. ettevalmistustööd.                  201m2
325. Helsingi Kalevan katu12 maalritööd.                                                                          800m2
326. Pärnu Viisnurk olmekorpuse I korruse san.sõlmede ja koridori kap.rem.                   3 kmpl
327. Pärnu Karja 21b, plaatimis ja maalritööd.                                                                   2 korterit
328. Helsingi Töölön katu 42 fassaadikrohv.                                                                      50m2
329. Pärnu Tallinna mnt 35 metallist (tsingitud)piirdeaed sh. auto-ja jalgvärav.                1 kmpl
330. Pärnu Viisnurk Tööstuse tn tootmishoone pääsla lamekatuse katmine SBS
        rullmaterjaliga sh. abitööd.                                                                                          42m2
     
       
                                                                     2011.a
 
 
331. Isotex tootmishoone teise korruse katuslae soojustamine.                                   150m2
332. Viisnurk tuuletõkkeplaadi valmistoodangu vahelao katuse metallkonst-
        ruktsiooni koostamine ja paigaldamine, koos uue profiilpleki paigaldusega.      480m2
333. Isotex tootmishoone ventilatsiooni läbiviikude soojustamine ja sulgemine.        46 kmpl
334.Viisnurk tootmisruumide  san.remont .                                                                  300m2
335. Viisnurk tootmishoones asuva meistriteruumi san.remont koos lae ja põranda
        vahetusega.Sissepuhke ventilatsiooni korrastamine ja soojustamine.                  120m2
336.KÜ Tammsaare 28 lamekatuse kohatine remont,katuslae vent.süsteemi
       korrastamine.
337.Toris asuva kaalumaja lamekatuse kap.remont                                                      210m2
338.Sanatoorium „Sõprus“olmeploki lamekatuse remont.                                            240m2
339.Viisnurk rekuperaatori põranda ja seinte hüdroisolatsiooni teostamine              400m2
        kondensvee äravoolusüsteemi koostamine
340.Plaadivabriku katlamaja pumpla ja boileriruumi hüdroisolatsiooni teostamine   105m2
341.Audru Püharisti Koguduse elamu katuse plekitööd
342.KÜ Ilvese 32 lamekatuse kohatine remont,uue katuseluugi paigaldamine
        vent.korstanate ladumine.
343.Surju PM viljakuivati katuse katmine eterniidiga „Klassik“ sh.plekitööd             490m2
344.Tallinn Suur-Sõjamäe asuva lao kap.remont
345.OÜ Weiss Laadi heinaküüni katuse kohatine rem. ja plektööd
346.OÜ Weiss Tali jahuveski katuse kap.remont sh.kandva fermi vahetus                300m2
345.Viisnurga kontoriploki välis fassaadi  soojustamine polüsterooliga ja katmine
      höördkrohviga koos abitöödega.                                                                               80m2
 
 
 
2012.
 
 
346. Pärnu Voorimehe tn. eramu katuse kap.remont eterniidiga Klassik sh plekitööd
       ja vintskappide uuendamine.                                                                                       170m2
347. Pere AS Pärnu osakonna olme bloki sanitaar remont. Maalritööd ja
       pörandakatte vahetus.                                 
348.Surju PMÜ lauda katuse puit konstruktsioonide rekonstrueerimine ja katmine
       eterniidiga Klassik s.h plekitööd ning vent korstnate taastamine.                            2550m2       
349. Surju PMÜ lauda olmeploki katuse rekonstrueerimine eterniidiga Klassik.            760 m2
350. KÜ Rohu 107 katuse hooldus ja remonttööd.                    
351.Toris Virula 10, korterelamu viilkatuse kap.remont eterniidiga koos  
      lisadega.                                                                                                               850m2                                                  
352.Surjus OÜ Vekso Surju 1, korterelamu viilkatuse kap.remont eterniidiga
       koos lisadega.                                                                                                             445 m2
353.Harjumaa, Alaveres korterelamu viilkatuse kap.remont plekiga koos lisadega.       830 m2
354.Suvila Tammistes lamekatus 1xSBS rullmaterjaliga.                                                120 m2
355.Jõõpres, Ridalepas eramu murukatuse ettevalmistustööd.
       OSB ja 2x SBS rullmaterjaliga.                                                                               1100 m2
356.Eramu Haraka tn. viil katuse kap.remont eterniidiga koos lisadega.                         160 m2
357. Surju PMÜ viljakuivati lamekatuse kap.remont. Konstruktsioonid, OSB ja
       katmine 2xSBS rullmaterjaliga.                                                                                   90 m2
358.Piistaojal eramu sokli soojustus, kuivendus trenaazi ja panduse ehitus.  Fassaadi  
       soojustamine ning katuse parandused SBS rullmaterjaliga.
359.Kilingi-Nõmmes Veski 7 eramu katuse uus puitkonstruktsioon ja katuse katmine
       eterniidiga koos lisadega.                                                                                           130 m2
360.Pärnus Aisa tn. juurdeehituse lamekatus 2xSBS rullmaterjaliga ja
       fassaadi kap.remont.
361.Pärnus Aasa  tööstushoone katuse kap.remont plekiga koos lisadega.                  670 m2
362.Pärnus Aasa  tööstushoone põranda valutööd ja seinte katmine fassaadi plekiga.
                                                      
 
 
 
 
 
2013.
 
 
 
363.Pärnus Saare tn. eramu lamekatuse ja plekist parapettide väja ehitamine.               115 m2.
364.Pärnus Tare tn. eramu lamekatus OSB plaadi ja 2xSBS rullmaterjaliga.                 220 m2.
365.Vändra vald, Vihtra algkooli põrandate valutööd ja katmine PVC põrandakattega.  95 m2.
       (Eston Ehitus alltöövõtt)             
366.Pärnus Harju tn 22. eramu kap.remont ehitus tööd. (Eston Ehitus alltöövõtt)         140 m2.
367.Pärnus Aasa tn. kõrvalhoone katuse ja fassaadi remont tööd ning
       katmine plekiga.                                                                                                        320 m2.
368. Pärnus Aasa tn. kõrvalhoone põrandate valutööd.                                                   210 m2.
369.Viljandis eramu katuse kap.remont värvilise eterniidiga.                                         190 m2.
370.Pärnus Õhtu-Põik 3 korterelalamu kipsitööd vaheseinad ja laed.                             650 m2.
       (Eston Ehitus alltöövõtt)       
371.Surjus, Surju 7 korterelamu viilkatuse kap.remont koos lisadega.                           700 m2.
372.Surju PMÜ lauda pööningu tuletõkke sektsioonide välja ehitus.2014.


373.Surju PMÜ lauda katuse kap.remont eh.tööd.                                                           2700 m2
374.Männi tn. keldri põranda valu tööd.                                                                                15 m2
375.Surju PMÜ töökoja lamekatuse remont tööd.
376.Häädemeeste, Massiarus eramu viilkatuse kap.remont eterniidiga.                             140m2
377.Ranna Steffani terassi katuse koostamine.                                                                  200 m2
378.Karja 21b vent korstnate paigaldus.
379.Püssi 6a, Pärnu lamekatuse kap.remont.                                                                       80 m2
380.Surju Põhikooli majandushoone juurdeehitus.                                                                40 m2
381.Savi 20 fassaadi soojustamine ja katmine Kivex plaadiga (Eston Ehitus alltöövõtt)     600 m2
382.Pikk 44, Sindi eramu kap.remont ehitus tööd.                                                               120 m2
383.Rohu 107, Pärnu kanalisatsiooni tuulutuse rekonstrueerimine.                                      

2015.


384.Kilingi-Nõmme RMK taimekasvatuse kontorihoone rekonstrueerimine.                       
       (Eston Ehitus alltöövõtt)
385.Seedri 3 Pärnus kivikatuse ehitustööd.                                                                         250 m2.
386.Õhtu-Põik 3 korteri siseviimistlustööd.                                                                          120 m2.
387.Pikk 6 pööningu soojustustööd.                                                                                    400 m2.